Betekenis letselschade

Ga terug

Letselschade door een ongeval

Elke dag gebeuren er ongelukken, van verkeersongevallen tot medische fouten. Deze ongevallen kunnen vervelende gevolgen hebben. Om jouw geleden schade te compenseren, helpen onze letselschadespecialisten je bij het proces van een schade claimen. 

Materiële en immateriële letselschade

HAYA Letselschade verhaalt lichamelijke en psychische schade die jij op hebt gelopen door het toedoen van een ander. Dit begint al bij een blauwe plek die slechts enkele weken zichtbaar is, tot zware lichamelijke aandoeningen die blijvende beperkingen tot gevolg hebben. De verhaalbare letselschade bestaat uit zowel materiële schade als immateriële schade. 

Materiële schade is vaak te vertalen naar schade aan goederen of gederfde inkomsten, meestal uitgedrukt in geld. Hierbij kan gedacht worden aan de reparatiekosten van jouw voertuig, telefoon of kleding, maar ook aan medische kosten die je verzekeraar niet vergoedt. Naast de materiële schade kan ook immateriële schade verhaald worden bij de tegenpartij. Een ongeval kan emotioneel namelijk ook veel teweeg brengen. Denk hierbij aan ongemakken die de levensvreugde verminderen, littekens op zichtbare plekken of relaties die hierdoor beïnvloed raken. Dit leed is minder makkelijk uit te drukken in geld, maar ook hiervoor verdien jij een passende vergoeding. HAYA Letselschade berekent deze vergoeding en neemt contact op met de tegenpartij om te zorgen dat alles zo soepel en snel mogelijk wordt afgehandeld.

Soorten letselschade

Letselschade kan door verschillende ongevallen ontstaan. De meest voorkomende situaties die letselschade veroorzaken, zijn een verkeersongevalarbeidsongeval of medische fout. Voor deze verschillende situaties bestaan ook verschillende typen verhaalbare letselschades:

  • Shockschade – Anders dan de medische term ‘shock’ is shockschade niet levensbedreigend. Shockschade is psychische schade ten gevolge van een ongeval. Deze vorm van schade kan ontstaan door het ervaren van een traumatische situatie of doordat iemand geconfronteerd wordt met de ernstige gevolgen van een ongeval. Deze shockschade wordt ook acute stressstoornis genoemd.
  • Overlijdensschade – In het geval van overlijdensschade draait het om de nabestaanden van het slachtoffer. Het kan zijn dat de overleden persoon de nabestaanden niet meer kan voorzien in het nodige levensonderhoud. Er kan dan een schadevergoeding worden uitgekeerd. Ook de begrafenis- of crematiekosten komen voor een vergoeding in aanmerking.
  • Personenschade – Dit is de schade die iemand oploopt ten gevolge van een ongeval en is een algemene benaming voor alle soorten letselschade.
  • Affectieschade – Hierbij gaat het om het verdriet dat veroorzaakt is door het ernstig gewond raken of overlijden van een naaste. Er moet in dit geval wel sprake zijn van een ongeval waar een tegenpartij voor aansprakelijk is.

Hulp van HAYA Letselschade

Van licht letsel tot ernstig letsel; bij HAYA Letselschade behartigen wij de belangen van jou als slachtoffer na een ongeval. Wij regelen een schadevergoeding voor de geleden en nog te lijden schade. Dit doen wij op een transparante en persoonlijke manier. Als cliënt ben je altijd up-to-date van de ontwikkelingen. Wil je meer informatie over de hulp die HAYA Letselschade biedt? Neem dan gerust contact met ons op.