Letselschade door een medische fout

Ga terug

Het kan voorkomen dat er na een medische behandeling letsel optreedt. Als een behandeling onzorgvuldig wordt uitgevoerd en de patiënt hierdoor letsel oploopt of overlijdt, is er sprake van een medische fout. In dit geval is het mogelijk om een schadevergoeding te eisen.

Medische nalatigheid

Als je letsel opgelopen hebt door medische nalatigheid kan HAYA Letselschade de afhandeling van letselschade regelen. Omdat de grens tussen een complicatie en een medische fout klein is, wordt op deskundige wijze gekeken of er daadwerkelijk sprake is geweest van medische nalatigheid. Een arts is niet altijd aansprakelijk bij letsel door een medische fout. Samen met medische deskundigen bekijken wij de gevolgde procedures om een goed beeld te schetsen van het medisch handelen en de oorzaak van jouw letsel. Pas wanneer er concreet bewijs is dat een arts aansprakelijk is voor letselschade door een medische fout, kan een claim worden ingediend.

Blijvend letsel door medische fout

Zorg is mensenwerk, wat betekent dat fouten voor kunnen komen. Vaak zijn medische fouten herstelbaar, maar helaas is er in sommige gevallen sprake van blijvend letsel. HAYA Letselschade helpt jouw leed enigszins te compenseren in de vorm van een eerlijke schadevergoeding. Deze kan veel verschillende kosten dekken, waaronder huishoudelijke hulp, het aanpassen van een woning of gederfde inkomsten. Naast materiële schade kan ook immateriële schade in aanmerking komen voor een vergoeding. Het letsel kan namelijk ook op emotioneel vlak veel teweeg brengen. Met onze expertise kunnen wij bij verschillende medische fouten helpen de schade te claimen

Letselschade medische fouten

Voorbeelden van medische fouten

Tegenwoordig zijn er veel verschillende behandelingen, operaties en medicijnen mogelijk en beschikbaar. Dit betekent ook dat verschillende zaken fout kunnen gaan. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Onvoldoende voorlichting – Wanneer een arts te weinig informatie geeft over het belang, de bijbehorende gevaren of alternatieven van de ingreep, kan er sprake zijn van letselschade. Een belangrijke factor bij het claimen van deze medische fout is dat de ingreep waarschijnlijk niet had plaatsgevonden met de juiste informatie.
  • Verkeerde diagnose – Het stellen van een verkeerde diagnose kan diverse gevolgen hebben, denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een onnodige ingreep of juist het niet uitvoeren van een dringende ingreep. 
  • Verkeerde nazorg – Bij het krijgen van de verkeerde medicatie kan letsel ontstaan. Voor het letsel dat hier ontstaat kan een ziekenhuis aansprakelijk worden gesteld. 
  • Onjuist uitgevoerde ingreep – Is er sprake geweest van een fout tijdens een operatie? Dan is de behandelende arts aansprakelijk voor het opgelopen letsel. 

Hulp van HAYA Letselschade

Van licht letsel tot ernstig letsel; bij HAYA Letselschade behartigen wij de belangen van een slachtoffer na een ongeval. Wij regelen een schadevergoeding voor de geleden en nog te lijden schade. Dit doen wij op een transparante en persoonlijke manier, als cliënt ben jij altijd up-to-date van de ontwikkelingen. Wil je meer informatie over de hulp die HAYA Letselschade biedt bij het claimen van een vergoeding? Neem dan gerust contact met ons op.